Защита на лични данни

Защита на лични данни

Политика за защита на лините данни и конфиденциалност

По време на създаване на потребителски профил, ние ще изискаме от Вас да предоставите следните данни :

     Име на получател
     Адрес за доставка
     Телефонен номер на получателя
     Емайл адрес

Горните данни ще бъдат съответно предоставени на куриерската фирма, чрез която изпращаме поръчките от www.top-bg.com с цел извършване на доставката на Вашата поръчка.

За завършване на потребителският Ви профил ще изискаме Вашето съгласие да използваме Вашите лични дании по описания по-горе начин.
Ако по каквато и да е причина Вие не желаете да предоставите Вашите лични данни или не желаете те да бъдат използвани по описания по-горе начин, моля незабавно изтрийте информацията от попълнените вече полете и напуснете www.top-bg.com

Всички предоставени от Вас данни във www.top-bg.com се съхраняват при най-висока степен на секретност и ще бъдат използвани единствено за целите на изпъленение на Вашата поръчка, при спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Условия и Правила за пазаруване.

Вашите лични данни предоставени от Вас във www.top-bg.com след изпълнение на Вашата поръчка се съхраняват с цел да избегнете създаването на потребителски профила за всяка следваща поръчка. Те ще бъдат съхранявани до момента в който пожелаете те да бъдат заличени.

По всяко време Вие може да изискате да изтрием Вашите данни от нашата система, чрез изпращане на съобщение на нашия емайл за контакт от емайл с който сте регистриран в www.top-bg.com

Промени във Вашите потербителски данни може да направите самостоятелно, след влизане в потребителския си профил.

www.top-bg.com няма да разкрива Вашите лични данни на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие от Вас или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.